PŘED OBJEDNÁNÍM SI PŘEČTĚTE TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY (a GDPR)

Pokud jste mými klienty, případně zakázku domlouváme, svěřujete mi své osobní údaje.

Jako správce Vašich osobních údajů Petra Přívarová, DiS., Vás chci proto informovat o rozsahu a způsobech jejich užití.

Objednáním kterékoliv služby automaticky souhlasíte s přijetím těchto obchodních podmínek:

Osobní údaje

Osobní údaje jako Vaše jméno, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.. které mi sami svěřujete zpracovávám pouze v rámci plnění smluvního vztahu

Vaše osobní údaje neposkytuji nikomu dalšímu, výjimkou je tiskařská společnost (pokud si necháváte tisknout fotografie prostřednictvím mé osoby.) Dále server přes který Vám odesílám fotografie v elektronické podobě (ten zpracovává pouze e-mailovou adresu), společnost Wedos (správce webhostingu mé webové stránky) a společnost seznam či google (v rámci e-mailu/gmailu).

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci (PROSÍM, aby na fotografie nedávali své presety a filtry. Pokud je to nutné, uveďte prosím tuto skutečnost v popisku.)

Fotograf zasílá mnohdy náhledy fotografií. Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb., není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoliv zveřejňovat a ani je dále upravovat. Slouží pouze k výběru fotografií, které budou fotografem upraveny a odevzdány klientovi.

Souhlas s poskytnutím fotografií

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo webových stránkách či k propagování své práce. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa informovat. (Nejpozději po skončení focení.) Pokud tak klient neučiní, považuji to za souhlas k uveřejnění fotografií pro prezentaci práce fotografa. Uveřejňování fotografií je pro fotografa důležité primárně z toho důvodu, aby si zájemci o focení dokázali představit styl. kterým fotí a aby věděli, jaké fotky od něj očekávat.

Dodatečné informace
  • Objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti a může se lišit.
  • Neupravené fotografie neposkytuji.
  • Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvod k reklamaci fotografií.
  • Nezodpovídám za sníženou kvalitu fotografií vlivem počasí či kvůli časovému limitu, jež vznikl Vašim přičiněním.
  • Pokud na focení nedorazíte či jej zrušíte a byla již uhrazena záloha, tato záloha propadá.
  • Nejsem zodpovědná za dodatečný tisk fotografií, který si zařídíte sami.
Garance

Garantuji, že jako Vaše fotografka na focení VŽDY přijedu a zakázku VŽDY zpracuji!

Garantuji vrácení peněz, pokud do 6 měsíců od focení neobdržíte hotové fotografie.

Reklamace

V mém portfoliu vidíte mou práci, styl fotografií a jejich úpravu, proto prosím nereklamujte to, co reklamovat nejde. Předpokládám totiž, že jste si mě za svou fotografku zvolili, jelikož se Vám líbí fotografie, které jste viděli.

K reklamaci přijímám např. neshodný počet předem domluvených fotografií (uvedených ve zvoleném balíčku).

K reklamaci nepřijímám např. barevnost, počasí, Váš špatný účes..

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky. Před sjednáním termínu jste viděli mé portfolio a styl, kterým fotím a byli jste srozuměni s veškerými informacemi.

Soubory cookie

Jedná se o malé soubory, které web/jeho poskytovatel přenáší do Vašeho počítače přes internetový prohlížeč (pokud souhlasíte s užíváním) a které umožňují místům nebo poskytovatelům služeb rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si dané informace. Soubory cookie můžete kdykoliv zakázat.

Klienti, svatby a svatebčané

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. Petra Přívarová, DiS. – fotimvzpominky nikdy nebude fotografovat jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci či autentizaci (toto specifikuje blíže GDPR), pokud není předem smluvně dohodnuto jinak.

Hosté se na fotografiích, které pořídím, vyskytují jako součást vizuálního záznamu události. Portrétní či skupinové fotografie jsou součástí akce, hosté jež jsou zachyceni fotografem mají svá práva chráněna Petrou Přívarovou, DiS. Fotografování jednotlivců či skupin je účelem mé práce v rámci fotografování.

Svatební klienti (budoucí novomanželé) či jiné osoby, jež zařizují fotografa na jejich akci, by měli informovat hosty o této online přístupné “směrnici” a požádat je o přečtení těchto zásad ochrany osobních údajů před zahájením akce. Kdokoliv z hostů mě přitom může kontaktovat a zeptat se na vše, co jej zajímá. Vznést dotaz, pokud má obavu kolem zpracování jeho osobních údajů.

SOUHLAS

Rezervováním termínu projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Chcete-li mě kontaktovat s otázkami o Vašich osobních údajích, nebo mě požádat o podrobnější informace, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu.

Copyright © 2021 Fotím Vzpomínky